de "GOTISCHEBOOG"
MODULESPOORBAAN
Videofimpjes
dia's modules
historie BAANVAK
dia's/video BAANVAK
DEUTSCH
ENGLISH
LINKS
AGENDA/VERSLAGEN
BOUWBESCHRIJVINGEN
STOOMTREIN SGB
Contact


BEZOEK:
Laatste verversing:14 jan 2019

 

 

Na een bezoek aan Modellbahntreff 1986 in de Messehallen van Hannover heeft de kennismaking met het “nordmodul”, ontwerp van de M.E.C. Barsinghausen (Dld), een impuls gegeven aan het bouwen van een spoortraject naar nederlands voorbeeld. De keus valt op het baanvak Hilversum-Utrecht. Dat baanvak is in zoverre uniek dat voor de elektrificatie een bijzondere betonnen constructie in de vorm van een “gotisch” raam is gebruikt. Bovendien ligt daar in werkelijkheid naast de spoorbaan een snelweg (A 27). Beide leggen een bijna recht traject af tussen de twee steden. Zodoende kunnen rail- en wegverkeer in model gecombineerd worden en wordt eind 1987 de eerste biels gelegd voor deze modulespoorbaan, die inmiddels is uitgegroeid tot een lengte van 13 meter.
Daar Hilversum-Utrecht zoals gezegd een tweesporig baanvak is, wordt gekozen voor de oervorm, het z.g. hondenbot:  

Aan ieder uiteinde een keerlus, aan het zicht onttrokken om de te krappe radius te verhullen en daar tussenin ruim 10 meter baanvak met karakteristieke punten, zoals het voet- en ruiterviaduct bij de Zwaluwenberg, station Hollandsche Rading en het autoviaduct, Nieuwe Wetering, over het spoor en de A 27 in Maartensdijk, en natuurlijk vooral alle variaties van de betonnen gotische portalen zoals die ook in het grootbedrijf te zien zijn. Deze zijn een precies miniatuur van het grote voorbeeld. Dat is het uitgangspunt voor dit moduleproject; in hoofdzaak tonen van alle varianten van de bijzondere bovenleiding op dit baanvak. Bij de landschapsbouw wordt hier en daar de fantasie de vrije loop gelaten, zoals bij het fabriekscomplex dat ooit als los diorama is gebouwd. Doch het geheel geeft toch een duidelijke indruk van het spoor in de jaren 1984-1999 tussen Hilversum en Utrecht. Dat komt overeen met tijdperk 4b / 5a. Op 3/4 van het traject is dan ook de renovatie uit de tachtiger jaren van de vorige eeuw  te zien (portalen met en zonder "oortjes"). TIP:lees ook de pagina: historie grootspoor.                                                                        

                                                                                                                                   foto Len de Vries                                                                             

 foto Ad Vink

De keuze van het railmateriaal valt, analoog aan het ontwerp van M.E.C. Barsinghausen, op K-rails van de firma Maerklin. De rails liggen h.o.h. 50 mm uit elkaar in afwijking van de Maerklinnorm van 57mm. Bij de wissels heeft dat wel enig zagen gekost maar het resultaat is ernaar, vooral de aanblik van de rails in combinatie met gotische portalen.
Deze
gotische bovenleiding , en daar is het op deze modules allemaal om begonnen, is geheel zelf gebouwd. Alle overige bovenleiding is opgebouwd met onderdelen van de firma Sommerfeldt, hier en daar aan de situatie aangepast.
De Maerklin K-rails zijn in N-steenslag van Busch ingebed volgens de gebruikelijke houtlijm/water methode. Alle spoorstaven hebben een “roest” behandeling gekregen.
Het landschap is gemaakt van in model gesneden purschuim (bouwschuim) en afgewerkt met landschapsmatten, diverse soorten strooimateriaal en vele soorten gezeefd zand.
De vegetatie is eigen bouw met behulp van stukjes hout (snoeiafval uit de tuin) en zeegras. Zeer geschikt zijn b.v. conifeertakjes als stam met als takken ingelijmde takjes statice (ook wel kareltje genoemd bij de bloemist). De fijnste vorm van statice heet lamsoor,  limonium vulgare, of wel seafoam en is zeer geschikt om als bebladerde boomtakken van wat grotere bomen door te gaan. Bij de bloemist zijn, voor het maken van bomen, diverse stronkjes hout te koop die eveneens als basis voor een mooie modelboom kunnen dienen. (GEEN gedoe meer met ijzerdraadjes!)  Het fraaie is dat elke stronk z'n eigen vorm heeft en zodoende een zeer natuurlijk ogend bos te bouwen is met dit materiaal.
 

foto Ad Vink

De spoorsloten zijn gevuld met blanke giethars nadat hier en daar “riet” is aangeplant. Gebouwen van Holland Scale, Tilly Models, Faller, Kibri, Pola en Artitec zijn gedeeltelijk aangepast naar eigen idee. Zo is b.v. het restaurant een verbouwd setje zaanse huisjes van Pola. De bevolking komt van de familie Preiser (dat zijn op de modules honderden figuren), en is eigenhandig geschilderd naar een ontwerp van de bouwer(s) van deze spoorbaan. Niet te vergeten het autoverkeer. Alle voertuigen zijn voorzien van kenteken-platen, gebruikssporen en natuurlijk minstens een chauffeur.
Elektrisch gezien is het geheel eenvoudig gehouden. De treinenloop wordt aangestuurd door m.b.v. het Maerklin Digital systeem met gebruikmaking van een Central Station II (60215) en van een Mobile Station II (60653). 

Vanuit een centrale voeding (6A) met een thermische kortsluitbeveiliging worden, via een ringleiding, alle modules van de benodigde spanningen, 18V en 12V gelijkstroom voorzien. Een tweede 15-aderige ringleiding maakt het mogelijk een blokstelsel voor de beveiliging in te stellen en de overweg en eventuele verlichting te kunnen in- of uitschakelen.
Het seinstelsel is relaisgestuurd en beantwoordt aan het seinreglement 1955 met latere wijzigingen zoals b.v. knipperend hooggeplaatst groen licht met cijfer (1959) of geel licht met knipperend cijfer (1989). De gebruikte seinen zijn geproduceerd door
 modelspoorseinen.nl. Slechts het bord boven de overweg (aanraken draden levensgevaarlijk) is een anachronisme maar echter wel leuk om te laten zien hoe het vroeger is geweest.                                                                                                

 

 

Hoewel, op onderstaande foto, genomen in juli 2016 in de buurt van Sassenheim, is te zien dat ook heden ten dage dit bord nog is te vinden.                                                                      

 

                  

Bovendien kunnen treinen afremmen en langzaam weer optrekken met gebruikmaking van het "signalmodul 72442" en van eigenbouw "Maaskant modules". (http://www.floodland.nl/aim/info_afremmodule_1.htm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

 

 

                                                       

                                                         

 

 

foto Ad Vink

En niet te vergeten de bijzondere licht- en geluidseffecten zoals b.v. bij de televisieploeg en op het fabrieksterrein. Leuke details zijn verder nog een bewegende schommel en een eveneens bewegende wip met daarop een opa met zijn twee kleinkinderen en elders op één van de modules draaiende graafmachines! Ook kan men nu bij een helicopter van de Rijkspolitie de rotor starten d.m.v. een drukknop. Aan weer nieuwe details wordt hard gewerkt. Er blijft altijd wel wat te verbeteren en zo zit er aan dit baanvak gelukkig nog jaren werk. Geheel gelijk de werkelijkheid in de periode 1984-1999 rijden op dit nordmodule baanvak alleen mat. 64 (plan V) en DDM1 materieel in combinatie met een elok. 1600. Zo nu en dan wordt een museumstel (b.v. mat.'27, mat '54 of een BR23 met blokkendooswagons) tussen de dienstregeling doorgeleid. De modulebaan is voorzien van een achtergrondplaat en is "afgerokt".                                                                                                                                                                                           

                                                                                                   

De railhoogte aangepast naar 110 cm boven het grondoppervlak .

 

             De tekst op deze pagina is verzorgd door Ad Vink. De foto's zijn van de hand van Len de Vries (Rail Magazine) en Ad Vink.   

                                          

                                

                                   

 

 

 

                                                

 

LAATSTE VERVERSING: 14-01-2019 / © de "GOTISCHEBOOG"  | E-mailadres: zie contact